Contact us
 
Add: 701, Tower 5, Corporate Avenue, 56 Ruitian Road, Yuzhong District, Chongqing 400010, China
Tel:  +86 23 6300 7999
Fax: +86 23 6300 7988
 
Add:01, Tower 5 Corporate Avenue, 56 Ruitian Road, Yuzhong District, Chongqing 400010, China
Tel:กก+86 23 6300 7999 กกFax:กก+86 23 6300 7988กกID:50010802001335